Η Εταιρεια μας 1 Ιουν , 2010

ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Καθοδήγηση και συμβουλευτική υποστήριξη στην ίδρυση επιχειρήσεων
Καθοδήγηση και συμβουλευτική υποστήριξη στην λειτουργία των επιχειρήσεων
Ανεύρεση κεφαλαίων (επιδοτήσεις)
Διερεύνηση των λόγων μη αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης
Διαχείριση κρίσης στην επιχείρηση
Διαμεσολάβηση στην επίλυση διαφορών (δεν χρειάζεται πάντα να χρησιμοποιούμε την δικαστική οδό)

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ

Η Εταιρεια μας 1 Ιουν, 2010

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Παροχή διαχειριστικών και επιχειρηματικών συμβουλών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η Εταιρεια μας 1 Ιουν, 2010

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η επιχείρησή μας ξεκίνησε την λειτουργία της το 2006, με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή διαχειριστικών και επιχειρηματικών συμβουλών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η Εταιρεια μας 1 Ιουν, 2010

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ

πευθυνόμαστε σε όλους όσους ξεκινούν τώρα την δική τους επιχείρηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ