Η Εταιρεια μας 1 Ιουν , 2010

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Προσφέρουμε
1. συμβούλευση για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσα από μια σειρά πρακτικών.
2. συμβούλευση στις επιχειρήσεις για την ανεύρεση κατάλληλων κεφαλαίων για την λειτουργία τους και την ανάπτυξή τους, καθώς και για την επανεξέταση/ βελτίωση της δανειακής τους επιβάρυνσης
3. επιμόρφωση για τους επιχειρηματίες και το προσωπικό τους
4. υποβολή προτάσεων στα προγράμματα επιδοτήσεων και υποστήριξη αυτών κατά την διάρκεια όλου του έργου

5. εξωδικαστικός μηχανισμός

6. ρύθμιση οφειλών

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ

Η Εταιρεια μας 1 Ιουν, 2010

ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Καθοδήγηση και συμβουλευτική υποστήριξη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η Εταιρεια μας 1 Ιουν, 2010

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η επιχείρησή μας ξεκίνησε την λειτουργία της το 2006, με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή διαχειριστικών και επιχειρηματικών συμβουλών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η Εταιρεια μας 1 Ιουν, 2010

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ

πευθυνόμαστε σε όλους όσους ξεκινούν τώρα την δική τους επιχείρηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ